Политика за поверителност

Общи разпоредби

Настоящата политика за поверителност е допълнение към споразумението за Общите условия и влиза в сила заедно със Общите условия
КАМЕКС АУТО ЕООД зачита правото на лична поверителност и полага всички усилия, за да гарантира сигурност и поверителност на личните данни, обработвани от нашия уебсайт.
Посещавайки нашия сайт и/или използвайки информацията и/или услугите, съдържащи се в него, Клиентът приема и се съгласява, че е запознат, разбира и се съгласява с настоящата Политика за поверителност. Тази Политика за поверителност не се прилага в други Интернет и други проекти и продукти или услуги на КАМЕКС АУТО ЕООД. КАМЕКС АУТО ЕООД си запазва правото да променя разпоредбите на настоящата Политика за поверителност по своя преценка; следователно, когато посещава този сайт, Клиентът носи отговорност да се увери, че е запознат с най-новата версия на Политиката за поверителност, която ще бъде приложима при всяко посещение на клиента.
Управление на личните данни

Някои от данните, съдържащи се в този сайт, които КАМЕКС АУТО ЕООД получава директно от клиента и /или обществени информационни файлове, могат да се считат за лични данни и следователно ще бъдат обработвани от КАМЕКС АУТО ЕООД в съответствие със закона.
Клиентът може да посещава този сайт, без да предоставя никаква информация за себе си, но ако клиентът иска да използва услугите, предлагани от КАМЕКС АУТО ЕООД на уебсайта,то тогава КАМЕКС АУТО ЕООД ще помоли клиента да предостави своя имейл адрес и/или телефон номер, име и фамилия или име на фирма и друга информация (в зависимост от услугите, които клиентът желае да използва).За да може да създаде обратна връзка и да предостави исканите от клиента услуги.
КАМЕКС АУТО ЕООД управлява следните лични данни: имейл адрес; Номер на мобилен телефон; IP адрес; както и всяка информация друга, предоставена от клиента .
Данните, които клиентът предоставя, се обработват със следните цели: подобряване на услугите предлагани от фирмата
КАМЕКС АУТО ЕООД може да използва бисквитки на този сайт. Бисквитките са малки файлове, изпращани до уеб браузъра на клиента и съхранявани на твърдия диск на компютъра му. Бисквитките се изпращат на компютъра на клиента при първото посещение на уебсайта. По-късно бисквитките се използват за идентифициране на компютъра на Клиента и улесняване на достъпа му до този уебсайт или информацията, съдържаща се в него. Клиентът се съгласява да се използват бисквитки. Повечето уеб браузъри приемат бисквитки, но Клиентът може да промени настройките на браузъра си, така че бисквитките да не се приемат. В този случай някои функции може да не работят.
Подобно на други мениджъри на сайтове, КАМЕКС АУТО ЕООД наблюдава кликовете на сайта и събира информация за това колко хора са го посетили, какво е името на сървъра и домейна на интернет доставчика на посетителя и т.н. Тази информация се събира автоматично по време на посещение на сайта. Той помага на мениджъра на сайта да разбере как посетителите го използват по този начин подобрява услугите, които предоставя КАМЕКС АУТО ЕООД.
Цялата горепосочена информация, включваща личните данни на клиента, няма да бъде прехвърлена на трети страни без съгласието на му, освен ако приложимите законови актове изискват друго или е необходимо да се предоставят услуги. КАМЕКС АУТО ЕООД си запазва правото да наема други хора по своя преценка, ако е необходимо да изпълняват определени функции от името на КАМЕКС АУТО ЕООД. За да изпълняват функциите, които са им възложени натези хора, може да им бъде предоставена част от информацията на клиента. Споменатите служители обаче не могат да използват тази информация за други цели освен за изпълнение на функциите, които са им възложени.
Достъп до лични данни, тяхното коригиране и отказ

Притежателя на предоставените личните данни има право да изисква да се запознае с данните, съхранявани от КАМЕКС АУТО ЕООД, да научи как се обработват. Данните могат да се предоставят безплатно веднъж в календарнта година, но в други случаи предоставянето на данни може да бъде таксувано в размер, който не надвишава разходите за предоставяне на данни.
Притежателя на личните данни има право да изисква от КАМЕКС АУТО ЕООД да коригира безплатно всички свои лични данни. Той също има право да откаже личните му данни да бъдат управлявани и разкрити на трети страни, освен когато това е необходимо за предоставяне на услуги
Искане за достъп, корекция и отказ може да бъде изпратено по имейл на email. В заявката Клиентът трябва да посочи ясно своето име, фамилия и потребителско име.
Обработка на лични данни с цел уведомяване на клиенти

Регистрирайки се в sистемата, субектът на личните данни се съгласява неговите / нейните данни да бъдат обработвани от КАМЕКС АУТО ЕООД с цел уведомяване и изпращане на известия за промени в услуги, цени, функции, споразумения, сключени с клиента
Уебсайтове на трети страни

КАМЕКС АУТО ЕООД не носи отговорност и не гарантира поверителността на клиента към уебсайтове на трети страни, дори когато уебсайтовете на трети страни са достъпни чрез връзки, представени на този сайт. КАМЕКС АУТО ЕООД препоръчва да прочетете условията за поверителност на всеки уебсайт, който не е собственост на КАМЕКС АУТО ЕООД.
Използване на логотип

КАМЕКС АУТО ЕООД предоставя на клиента да използва услугите ни за бизнес и професионални нужди, възможност се да показва в системата описания на предоставяните и/ или продавани от него/нея услуги и стоки, безплатно през периода на валидност на споразумението (ако не противоречи на законодателството). КАМЕКС АУТО ЕООД има право да изтрие това описание и / или логотип от системата си или да не я рекламира, без предупреждение и без да посочва причини за това изтриване или спиране на реклама
Използвайки услугите за бизнес и професионални нужди, клиентът се съгласява неговото име и / или логотип да се използва от КАМЕКС АУТО ЕООД за директен маркетинг (например, за да посочи, че клиентът използва услугите, предоставяни от КАМЕКС АУТО ЕООД) ,
Осигуряване на информационна сигурност

Целта на КАМЕКС АУТО ЕООД е да осигури максимално ниво на сигурност на цялата информация, получена от клиента и публични файлове с данни. За да защити такава информация от неоторизиран достъп, използване, копиране или разкриване, КАМЕКС АУТО ЕООД използва различни административни, технически и физически инструменти за сигурност.
Заключителни разпоредби

Тези разпоредби за поверителност са подчинени на законодателството. Всички спорове относно тази политика за поверителност се решават чрез преговори, а в случай на неуспех да се постигне споразумение в съда.
Терминът „този уебсайт“, използван в разпоредбите на настоящата Политика за поверителност, се отнася до kameksauto.com

Call Now Button