Почистване на DPF Пловдив

Професионално Машинно почистване на DPF /ДПФ филтри – Пловдив

Почистването и рециклирането на ДПФ филтри или FAP се изъвршва с последен модел професионална техника. 

Машина почистване DPF филтри
Машина почистване DPF филтри

При работата на двигателя и изгарянето на горивото, част от продуктите на изгарянето, които се отделят са сажди и вредни вещества за атмосферата. Филтрите за твърди частици и катализаторите са предназначени да улавят тези твърди частици, както и други вредни емисии , да намаляват изпускането им в атмосферата с цел опазване на околната среда. Филтрите за твърди частици и катализаторите са скъпоструващи части от превозните средства ,които в процеса на експлоатация и след определен брой изминати километри неминуемо се замърсяват и запушват.Подмяната им като резервна част е скъпоструваща и по тази причина, услугата на почистване предлагана от нашите машини е отлична алтернатива, доказана със своята ефективност.

Процес на професионално машинно прочистване или рециклиране на DPF филтри започва с първоначална оценка на текущото състояние на вафия DPF филтър чрез тестово замерване на пропускливостта и капацитета на действие. След приключване процеса по почистване на ДПФ се прави повторно замерване, като се проследява постигнатия резултат. След процедурата се изготвя документация за съответния автомобил.

Тест ДПФ филтър

Процесът по почистване трае от час до няколко часа, в зависимост от индивидуалното състояние на DPF филтъра на вашият автомобил и нужните процедури.