С помощта чист водород водна пара се предизвиква повишаване на температурата, което и въглеродните налепи и наслоявания преминават в газообразно състояние и се отвеждат извън двигателя. С повишаване на октановото число на горивото се променя и честотата на работа на мотора, което допринася за допълнителното отстраняване и изхвърляне на въглеродните налепи от буталата и сегментите.

Как действа CARBON CLEANING водородно почистване на двигатели

CARBON CLEANING водородно почистване на двигатели е подходящо за дизелови и бензинови двигатели на мотоциклети, леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили.

 

Начин на действие на CARBON CLEANING водородно почистване:

  1. CARBON CLEANING водородно почистване се включва към автомобила;
  2. При протичане на електрически ток през вода се отделят два газа: кислород и водород. Те образуват така наречения Газ на Браун, чрез които се обогатява горивната смес на двигателя;
  3. В следствие се pовишава ефективността на изгаряне;
  4. Въглеродните отлагания се отстраняват от двигателя.